6. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 • Federasyonumuzun 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım 2017 Pazar günü saat 13.00’de Toptancı hal girişinde Şan İskender salonunda, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 10.12.2017 Pazar günü saat 13.00’de Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda; aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Üye derneklerimize ve delegelerimize ve ilgililere önemle duyurulur.
  GÜNDEM
  1-Açılış ve yoklama
  2-Divan Kurulunun seçimi ve Divan’a toplantı tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi,
  3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  4-Yönetim Kurulunun 2014-2017 dönemi faaliyet raporu ve Gelir/Gider tablolarının okunması ve görüşülmesi
  5-Yönetim Kurulunun ibrası,
  6-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
  7-Denetim Kurulunun ibrası,
  8-2017-2020 dönemi tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
  9-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
  10-Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
  11-Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi
  12-Dilek ve temenniler
  13-Kapanış

 

Dükkan Ajans