SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULARI FEDERASYONUNDAN DUYURU

 •  

  GÜNDEM

  1-Açılış ve yoklama

  2-Divan Kurulunun seçimi ve Divan’a toplantı tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesi,

  3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

  4-Yönetim Kurulunun 2011-2014 dönemi faaliyet raporu ve gelir gider  tablolarının  okunması ve görüşülmesi

  5-Yönetim Kurulunun ibrası,

  6-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

  7-Denetim Kurulunun ibrası,

  8-2014-2017 dönemi tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,

  8-a)Ana Tüzüğün  1. ci, Maddesinin yeniden düzenlenmesi,

  8-b )Ana Tüzüğün 9.cu Maddesinin yeniden düzenlenmesi,

  8-c) Ana Tüzüğün  19.maddesinin yeniden düzenlenmesi

  9-Türkiye Halciler Birliğinin kurulmasına karar alınması,

  10-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

  11-Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi

  12-Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi

  13-Dilek ve temenniler

  14-Kapanış

 

Dükkan Ajans