Tarihçe

 • TÜSEMKOM'DAN HİZMET ATAKLARI !

  Sayın Meslektaşlarım, değerli site izleyicilerimiz,

  Türkiye'de faaliyette bulunan Toptancı Hallerdeki Sebze ve Meyve Komisyoncusu meslektaşlarımız tarafından kurulan Derneklerin 2002 yılında bir araya gelerek Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonunu oluşturmuşlardır.

  Federasyonumuzun 24.08.203 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulunda 2 yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim ve Denetim Kurulu ile Disiplin Kurulu üyeleri seçilmişlerdir. Açılış sayfamızda Yönetim Kurulumuzda görev alan üyelerimiz ile temsil ettikleri derneklerimiz görülmektedir.

  Sevgili Meslektaşlarım,

  Sivil Toplum Kuruluşları Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Demokrasilerini eksiksiz uygulayan gelişmiş ülkelerde sivil Toplum Kuruluşları çok önemli görevler ifa etmektedirler. Ülkemizin de üye olmak üzere yoğun bir çaba gösterdiği Avrupa Birliği kriterleri arasında bu konu önemli bir yer tutmaktadır. Çok eskiye dayanan sebze ve meyve komisyoncuları dernekleri ve federasyonumuz, 1983 yılında kapatılmamış olsaydı bizlerin bugün toplum içindeki yerimiz çok farklı olabilirdi. Ancak bir çok kurum ve kuruluş gibi bizler de uzun yıllar sonra bir araya gelebildik ve Federasyonumuzu kurabildik. Kaybettiğimiz 20 yılı telafi edebilmek tabi ki kolay olmayacak. Belediyelerimizin kuruluşu kadar eski olan mesleğimiz uzun yıllar sahipsiz kalmıştır. Gelişen ve değişen şartlara uyum sağlamada ne yazık ki güne ayak uyduramadık. Her geçen gün mesleğimiz kamuoyunda temsilcimiz olmaması ve haklarımızın savunulamaması nedeni ile hak etmediği şekilde kötülendi, horlandı. Enflasyonun düşüşünü bile sebze ve meyve fiyatlarındaki ucuzlamaya bağlayan siyasi hükümetler ve bazı basın kuruluşları, tabi afetler nedeni ile yaşanan sun'i fiyat artışlarının faturasını da bizlere ödetmekte ve kamuoyuna bu şekilde tanıtmada bir beis görmedi. Sebze ve Meyve Ticaretinin düzenlenmesine ilişkin 552 sayılı K.H. K'de Toptancı hal ve komisyonculuk mesleği açıkça tarif edilmesine rağmen tabanlarına şirin görünmek amacı ile bazı sivil toplum kuruluşları da bu karalama kampanyasına iştirak edebildi. Gidemediğiniz yer sizin değildir sözüne benzer şekilde “satamadığınız ürünün değeri yoktur” sözünü kimseye anlatamadık.

  Artık bu defterleri kapattık. Yeni sayfalar, hatta Web sayfaları açtık. Yayın organımızı hazırlayıp sizlere sunacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

  İnternet sitemizi tüm izleyicilerimizin hizmetine açıyoruz. Günlük olarak üretim ve tüketim bölgeleri hallerindeki fiyatları yayınlayarak halkımızın perakende fiyatlar ile hal fiyatlarını karşılaştırabilmelerine imkan sağlayacağız.

  Sitemizin Meslektaşlarımız ve tüm halkımıza faydalı hizmetlere vesile olması dileklerimle saygılar sunarım.

  Yüksel Tavşan

  Başkan
Tüsemkom

Dükkan Ajans