Faaliyetlerimiz

 • 21.12.2008 Tarihinde 3. Olağan Genel Kurul Toplantısını yaparak organlarını oluşturan Tüsemkom, yeni dönemde de çok önemli çalışmalar yapmıştır.
  Yönetim Kurulumuz öncelikle Genel Kurulun aldığı kararların yasal gereklerini tamamlamıştır.  Dernekler Yasasındaki değişiklikler de dikkate alınarak tüzük değişiklikleri ile Dernekler Yönetmeliğinin amir hükümleri yerine getirilmiş ve çalışmalara başlanmıştır.

  Teşkilatlanma Çalışmaları

  Yönetim Kurulumuz  öncelikle yeni derneklerin üye olmalarını teşvik çalışmalarına başlamıştır. Henüz üyelik talebinde bulunmamış olan ve belirli sayıda işlerine sahip haller ve dernekleri ziyaret edilerek federasyonumuzun amaçları, faaliyetleri, gelecekte yapacağı işler anlatılarak üyeliğe davet edilmişlerdir. Faaliyet dönemi içerisinde Hatay, Demre, Samsun  Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernekleri Federasyonumuza üye olmuşlardır. Halen görüşmelerimiz devam eden Dörtyol derneğinin üyelik çalışmaları da yakında tamamlanmış olacaktır.

  TV programları, Toplantılar, Paneller ve Diğer Etkinlikler

  Federasyonumuz bu dönemde en uzun soluklu TV programını gerçekleştirmiştir. TRT ve Ziraat Ajansı ile yapılan işbirliği sonucu üye Derneklerimiz hallerinden yapılan canlı yayınlarla bir yıl süren “Hal Dosyası” programı çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
  Bu kapsamda Gaziantep, Tarsus, Denizli, Bursa, İzmir, Kadıköy, Bayrampaşa, Samsun, Kumluca, Ankara, Kayseri, Antalya, Alanya Toptancı Hallerinden canlı yayınlanan programla güncel tarımsal sorunlar yanında hallerdeki ürünlerle ilgili çok önemli açıklamalar yapılmıştır.  Daha sonra yapılan bir çalışma ile yine Toptancı Hallerimizden Dernek başkanları ile telefon bağlantıları yapılarak bulunulan yerdeki bölgesel sorunlar ile günlük toptan sebze ve meyve fiyatlarının  Türkiye’ye duyurulması sağlanmıştır.
  Sektör paydaşlarının ürün temininde faydalanabilecekleri tüm Türkiye Hallerindeki esnafın iletişim adreslerini ihtiva eden modern bir katolog yaptırılarak ilgililere ve üyelerimize ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
  Her yılın Mart ayında Antalya’da düzenlenen ve sektörümüzü çok yakından ilgilendiren FRESHANTALYA Fuarına her dönem yüz cıvarında üyemizi Antalya’da ücretsiz konaklatarak iştirakleri sağlanmış ve Fuar bünyesinde  genel konuların görüşülmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. Antalya Ticaret borsasının sponsorluvğunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İhracatçı Birliklerince düzenlenen Forum’a iştirak edilmiş ve sektörümüz temsil edilmiştir.
  Dönem içerisinde çeşitli üniversitelerce düzenlenen ve konumuzla ilgili sempozyum ve seminerlere iştirak edilmiştir.
  Faaliyet dönemimizin en önemli aktivitesi İstanbul’da düzenlenen Dünya Haller Birliği Kongresi ve bu çerçevede Bayrampaşa halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü,  Federasyonumuz üyeleri İsmeyder, Aymeskiad dernekleri  ve ziraat ajansının işbirliği ile gerçekleştirilen “Halser” projesidir. Büyük bir ses getiren bu aktivite 2012 yılından itibaren Fuar adı ile aynı yerde aynı tarihlerde daha da geliştirilerek sergilenmeye devam edilecektir. Gelecek yıl federasyonumuz bu projede daha etkin bir rol oynayacaktır.
  Federasyonumuzun vizyonu incelendiğinde görüleceği üzere hallerimizin modernizasyonu ve ürünlerde ve ambalajlarda standardizasyon çok önemsenmektedir. Bu bağlamda dünyadaki gelişmeleri görmek ve ülkemizde uygulanmasına zemin hazırlamak amaçları ile 2010 yılında İtalya’da düzenlenen Elma Üretim ve Lojistikleri Fuarı’na, Berlin’de düzenlenen Yaş Sebze ve Meyve Üretim ve Lojistikleri Uluslararası Fuarları kalabalık heyetlerle ziyaret edilmiştir.   Üyesi bulunduğumuz Dünya Haller Birliğinin Prag ve Paris’te düzenlediği toplantılara iştirak edilmiştir.
  Bu  yıl  İtalya’da düzenlenen MACFRUT2011 Fuarına çok sayıda üyemiz federasyonumuz patronajında konaklama ve yemek giderleri  karşılanmak kaydı ile katılmışlar ve sektördeki yeni gelişmeleri izlemişlerdir.
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen yaş sebze ve meyvelerde izlenebilirlik toplantıları ile Isparta’da düzenlenen elma değerlendirme toplantılarına katılarak federasyonumuz temsil edilmiştir.
  Federasyonumuz  sektörün bilgi kaynağı olma özelliğine sahiptir. Bu çerçevede sayısız Kurum ve Kuruluşa sebze ve meyve ile ilgili her konuda bilgi ve belge hizmeti sunulmuştur.
  Federasyonumuz 2010 yılı sonunda  daha uygun şartlarla aynı binanın 4.katına taşınmış olup hizmetlerine devam etmektedir.

  Yasa Çalışmaları

  Federasyonumuz kurulduğu yıldan itibaren yasa çalışmaları ile uğraşmaktadır. Bilindiği kadarı ile böyle bir misyonu yüklenen dernek veya federasyona rastlamak mümkün değildir.
  Tüzüğümüzdeki amaçlarımızı bilmeyenlerce Federasyonun Hal Kanunu ile uğraşmak amacı ile kurulduğu sanılabilir. Yıllarca süren bu durum yönetimleri  gerçekten yormuştur. Defalarca son noktasına getirildiği halde başka bir paydaş gurubunun engellemesi ile gündemden kaldırılan çalışmalar sektörümüze ve üyelerimize verebileceğimiz bir çok hizmeti adeta engellemiştir. Kanunu ve diğer Yasal Mevzuatı ile bu denli uğraşılan başka bir sektöre ve federasyona  rastlamak mümkün değildir. Kuruluşu müteakip başlayan bu maraton federasyon yönetimi ve çalışanlarını mevzuat merkezi haline getirmiştir. Yıllarca süren bu çalışmalar üyelerimizin  beklentilerini de haklı olarak  yükseltmiştir.
  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile AB ülkelerindeki  toptancı hallerde  incelemeler yapılarak AB’ye uyum çerçevesinde hazırlanan Hal Yasa Tasarısı her nedense gündemden kaldırılmıştır. Çok kısa bir sürede hazırlanan başka bir yasa taslağının Başbakanlıktan TBMM komisyonlarına gönderildiği öğrenilmiş ve taslak sırası ile ilgili Komisyonlarda görüşülmeye başlanmıştır.
  Bu süreçte Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Dernek Başkanlarımız yasa tasarısının itiraz ettiğimiz maddelerinin değiştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma temposuna girmişlerdir. Çok hızlı yürüyen bu süreçte üyelerimiz komisyonlarda adeta nöbet tutarak sektörümüzün sesini duyurmaya çalışmışlardır. Diğer taraftan federasyonumuzca hazırlanan çok önemli bir broşür ile durum tüm hallere ve komisyonculara açık bir dille anlatılmış ve ‘Mesleğine sahip çık’ uyarısı yapılmıştır. Yönetim Kurulumuzca  Komisyon üyeleri ile kurulan irtibatlar sonucu günlük olarak gelişmeler izlenmiş ve tüm üyelerimiz bilgilendirilerek gelecekte sıkıntı yaratacak Kanun Maddelerinin bu aşamada düzeltilmesine büyük gayretler sarfedilmiştir.
  11.03.2010 Tarihinde Tasarı TBMM’de kabul edilerek kanunlaşmıştır. Yürütme ile ilgili maddesinde Kanunun bir yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Ancak bir yıllık sürede kanunun uygulanmasına imkan sağlayacak alt yapı tamamlanamadığı için Ocak 2011 ayında başlattığımız erteletme gayretlerimiz olumlu sonuçlanmış ve kanunun yürürlük tarihi bir yıl daha uzatılarak 01.01.2012 olarak tekrar değiştirilmiştir.
  Kısa bir süre sonra Bakanlıkça hazırlanarak ilgili kesimlere  görüş alınmak üzere gönderilen yönetmelik çalışmaları başlamıştır. Yönetmeliğin her maddesinin üyelerimize getirecekleri ve götürecekleri üzerinde yoğun çalışmalar yapılmış ve açıklamalı şekilde tüm üyelerimize gönderilmiştir. Halen bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.
  Bu süreçte çıkarılan KHK’lerle Bakanlıkların Teşkilat yapıları değiştirilmiş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Ticaret Bölümü bu bakanlıktan ayrılarak Gümrük Bakanlığı’na bağlanmıştır. Yeni oluşumun sektörümüze olumlu etkilerle yansıması en büyük dileğimizdir.  
  Yeni kanun sektörümüzdeki işlemleri bütünü ile değiştirmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yeni kanunun uygulanmasında  esas olacak hazırlıklar için belediyelerin ve hal işletmecilerinin görevlerini açıklayan genelge 08.10.2011 günü yayımlanmıştır. Genelgede de belirtildiği gibi yasanın altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu belirtilerek 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanmaktadır.
  Yasanın getirdiği yenilikleri kısaca belirtmekte fayda görülmektedir. Yeni dönemde ürünlerin toptancı hallere girmeden perakende olarak satılmasının önü açılmaktadır. Bildirim sistemi ile hal dışında toptan olarak satın alınan mallar cins ve miktarları ile fiyatlarının en yakın toptancı haline veya oluşturulacak hal kayıt sistemine bildirilerek kayıt altına alınmasını ve bildirimden sonra perakende olarak satılmasına imkan sağlayacaktır.
  Hal içindeki işlemlerden alınan rüsum % 2’den % 1’e indirilmiştir. Üretim bölgelerindeki hallerde alınacak % 1 oranındaki rüsumun % 75’nin ürünlerin tüketime sunuldukları yer belediyeleri hali veya hal işletmecisinin hesabına her ay sonu itibariyle gönderilmesi hükmü getirilmektedir.  Uygulamaya başlandığında aksayan hususları hep birlikte izleyeceğiz.

  Basım, Yayım ve Bilgilendirme Hizmetlerimiz

  Federasyonumuz, üyelerimizle iletişimin en ileri seviyede sağlanmasını amaç edinmiştir. Bu sebeple Ziraat Ajansı ile müştereken  hazırladığımız  “Tüsemkom” Halden Haberler dergisi yayımlanmış ve tüm üyelerimize, Milletvekillerimize, Bakanlıklara, Akademik çevrelere, Odalar ve Borsalara ücretsiz ulaştırılmıştır. Maddi sorunlar sebebiyle bir süre yayınına ara verdiğimiz dergimizin yeniden yayımlanması ile ilgili işlemler tamamlanmış ve ilk sayısı Aralık 2011 ayına yetiştirilecektir. Diğer taraftan federasyonumuz üyelerimizin ihtiyaç duyduğu  konularda her türlü bilgi ve belge desteğini sürdürmektedir. Gerek belediyelerle olan ilişkilerde, gerekse üçüncü şahıs veya kamu kurumları ile olan ihtilafların hallinde gerekli her türlü destek verilmeye devam edilmektedir. Cep mesaj sistemimizle acil konular anında üyelerimize duyurulmaya devam edilmektedir.

  Federasyonun Genel Durumu,  Cari Giderler

  Federasyonumuz 10. yılını idrak etmektedir. Kuruluşumuzdan itibaren görevli personelin bulunması, geçmişte yapılan hizmetlerin  daha mükemmelleştirilmesine yardımcı olmaktadır.  Derneklerimizle olan irtibatımızın yarısından fazlası internet yolu ile ücretsiz olarak yapılmaya başlanmış ve iletişim giderlerimiz büyük ölçüde azalmıştır. Her konuda azami tasarrufla çalışan Kuruluşumuz, on yıldır tüm zorunlu ödemelerini günü gününe yapabilmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Sizlerin desteği sürdüğü müddetçe her şeyin daha iyi olacağına inanılmaktadır.
  Birlik ve beraberliğimizin daha verimli hale gelmesi dileklerimizle, 4. olağan Genel Kurulumuzun ülkemize, camiamıza hayırlara vesile olmasını dileriz. Saygılarımızla.Tüsemkom

Dükkan Ajans