Mevzuat

 • 552 Sayili YAS SEBZE VE MEYVE TICARETININ DÜZENLENMESI VE TOPTANCI HALLERI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

  KHK’nin Tarihi : 24/6/1995 No: 552 
  Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995 No: 4113 
  Yayimlandigi R.G. Tarihi : 27/6/1995 No: 22326 
  V. Tertip Düsturun Cildi : 34 Sh.

  BIRINCI KISIM 
  Amaç, Kapsam, Tanimlar
  Amaç
  Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amaci, yas sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve saglik kurallarina uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapilmasini saglamak, üretici ve tüketiciler ile yas sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çikarlarini dengeli ve esit sekilde korumak ve toptanci hallerini modern ve çagdas bir alt yapi sistemine kavusturmaktir. 
  Kapsam 
  Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname, yas sebze ve meyvelerin her ne sekilde olursa olsun alimi, satimi ve devri ile toptanci halleri ve pazar yerlerinin kurulus, isleyis, yönetim ve denetimlerine iliskin esaslari ve Bakanliklarla belediyelerin bu konularla ilgili görev ve yetkilerini kapsar. 
  Tanimlar 
  Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen; 
  a) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligi'ni, 
  b) Toptanci hal : Yas sebze ve meyvelerin toptan alimi ve satiminin yapildigi yerleri, 
  c) Üretici: Ticaret konusu her türlü yas sebze ve meyveyi üretenleri, 
  d) Komisyoncu: Toptanci halde yas sebze ve meyvelerin toptan satisi amaciyla kendi adina, müvekkili hesabina komisyon esasi üzerinden çalisan, kendilerine isyeri tahsis edilen meslek mensuplarini, 
  e) Mal: Ticaret konusu her türlü yas sebze ve meyveyi, 
  f) Semt pazari: Her türlü yas sebze ve meyvelerin üretici olmayanlar tarafindan perakende satisinin yapildigi, belediyeler tarafindan kurulan yerleri, 
  g) Üretici pazari: Her türlü yas sebze ve meyvelerin üreticilerince perakende satisinin yapildigi, belediyelerce kurulan yerleri,
  ifade eder.

  IKINCI KISIM
  Toptanci Halleri ve Pazar Yerlerinin Kurulusu ve Çalisma Esaslari Kurulus 
  Madde 4 - Toptanci halleri; büyüksehir belediyesi, büyüksehir belediye teskilati bulunmayan sehirlerde belediyeler ve/veya gerçek ve tüzel kisiler tarafindan müzayede, depolama, tasnifleme, ambalajlama, standart ve kalite denetim laboratuari bölümlerini içeren tip projeler çerçevesinde, Içisleri Bakanliginin görüsü üzerine Bakanligin izni ile kurulur. 
  Bakanlik toptanci hallerin kurulmasina izin verirken; fiyatlarin serbest rekabet sartlarina göre olusmasi, tüketicinin ve üreticinin korunmasi, toptanci hal sayisi, tüketici piyasasinin büyüklügü, ulasim imkanlari ve o yerin cografi konumu gibi hususlari göz önünde bulundurur. 
  Toptanci hallerin kurulusuna iliskin esaslar, Içisleri Bakanligi ile Tarim ve Köy Isleri Bakanliginin görüsleri alinarak Bakanlikça çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
  Toptanci Halde Satis Zorunlulugu 
  Madde 5 - Belediye sinirlari ve mücavir alanlar içerisinde mallarin toptan alim ve satimi toptanci hallerde yapilir. Mallarin toptanci hal disinda toptan alim ve satimi yapilamaz. 
  (Degisik: 11/6/1998 - 4367/1 md.) Mallarin belediye sinirlari veya mücavir alanlar içerisinde perakende olarak satisini yapanlar, bunlarin toptanci halden satin alindigini belgelemek zorundadirlar. 
  Mallari tasiyan nakliyeciler ya da ambar sahipleri de mallarin toptanci halde satis zorunlulugundan mal sahibi ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. 
  (Ek: 11/6/1998-4367/1 md.) Birinci ve ikinci fikra hükümlerine aykiri eylemleri tespit edilen nakliyeciler ve ambar sahiplerinin tasarrufu altindaki her türlü nakil vasitalari, trafik ruhsatnameleri alikonarak toptanci hal müdürlüklerince yedi, hakem kurulu karariyla on bes gün süreyle parka çekilmek suretiyle faaliyetten men edilir. Eylemin tekrari halinde bu süreler iki kati olarak uygulanir. Bu araçlarda bulunan mallar hakkinda 17 nci maddenin üçüncü fikrasina göre islem yapilir. 
  Belediyeler, mallarin belediye sinirlari ve mücavir alanlari içerisinde toptan alim ve satimlarinin münhasiran toptanci hallerde yapilmasini saglamak amaciyla gerekli her türlü önlemi almakla görevli ve yükümlüdürler. 
  Üretici Birlikleri 
  Madde 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasinda, 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayili Ziraat Odalari ve Ziraat Odalari Birligi Kanunu uyarinca kurulmus Ziraat odalarina kayitli üreticilerce kurulan en az 50 ortakli kooperatifler ve üst kuruluslari üretici birlikleri olarak isimlendirilir. 
  Mallarin üretici birliklerinden satin alinarak perakende satisa sunuldugunun belgelenmesi halinde, 5 inci madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, üretici birliklerinin hal disindaki bu tür satislarinin, gerçek usulde vergi mükellefi olan perakende mal satanlara yapilmis olmasi zorunludur. 
  Üretici birlikleri, bu tür satislarda, satis isleminin yapildigi günü izleyen is günü sonuna kadar satilan malin cins, miktar ve fiyatini en yakin toptanci hal'e bildirmek ve kayit ettirmek zorundadirlar. 
  Bakanlik, üçüncü fikra uyarinca yapilacak toptan mal satislarinda, üretici birliklerini, bunlarin tasimasi gereken asgari nitelikleri, ilgilendirilecekleri toptanci hali ve belediyeyi ve bu tür satislarin tabi olacagi usul ve esaslar ile ilgililerin sorumluluklarini, Içisleri Bakanligi, Tarim ve Köyisleri Bakanligi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi ve Türkiye Ziraat Odalari Birligi'nin görüslerini alarak tespit ve ilana yetkilidir. 
  Ihracat 
  Madde 7 - Ihracata konu mallar 5 inci madde hükmüne tabi degildir. Bu amaçla satin alinan mallarin fiilen ihraç edilmemesi halinde, 5 inci madde hükmü bu mallar hakkinda da uygulanir. Bölgenin ihracat potansiyelinin ve sebze ve meyve piyasasina iliskin arz ve talep derinligi ile fiyatlarinin saglikli olarak belirlenmesi için ilgili ihracatçi birligi ile hal müdürlükleri arasinda bilgi alisverisi ve iletisim saglanmasi konusunda gerekli isbirligi yapilir. 
  Saticilar 
  Madde 8 - (Degisik birinci fikra: 11/6/1998-4367/2 md.) Toptanci hallerde satislar; üreticiler, üretici birlikleri, komisyoncular ile kendi nam ve hesaplarina olmak üzere yas sebze ve meyve toptan ticareti ile istigal eden gerçek ve tüzelkisiler tarafindan yapilir. 
  Birinci fikrada sayilan kisi veya kuruluslarin toptanci hal içerisinde kendi aralarinda mal almalari, satmalari ve devretmeleri yasaktir. Tüm satislar hal disina yapilir. 
  (Ek: 11/6/1998-4367/2 md.) Birinci fikrada sayilan kisi ve kuruluslarin yaptiklari satislarda fatura düzenlememeleri veya eksik fatura düzenlemeleri halinde mal bedelinin % 25'i oraninda belediye payi tahsil olunur. Eylemin tekrari halinde, ayrica, 21 inci maddeye göre yapilmis bulunan isyeri tahsisi belediye encümenince iptal edilir. 
  Alicilar 
  Madde 9 - Hiçbir ayirim yapilmaksizin bütün gerçek ve tüzel kisiler; en az sandik, kasa ve çuval gibi o mala ait asgari toptan satis birimini talep etmek kaydiyla toptanci hallerden mal satin alabilirler. 
  Malin Tesellümü, Komisyoncunun Özen ve Geri Ödeme Borcu 
  Madde 10 - Komisyoncular, kendilerine satilmak üzere getirilen veya gönderilen mallari mücbir sebepler disinda teslim almaktan kaçinamazlar. 
  Komisyoncular; teslim aldiklari mallari cins ve dogal özelliklerine göre özenle korumak, üreticinin ve kendisinin çikarlarini esit sekilde gözeterek mallari satisa sunmak ve kanuni kesintileri satis bedelinden düstükten sonra mal bedelini satis tarihinden itibaren bes is günü içerisinde üreticiye ödemek zorundadirlar. 
  Toptanci hallerde mal satan üretici birlikleri komisyonculuk yapamayacaklari gibi komisyoncular da mallarin mülkiyetine sahip olmak üzere ticari muamele yapamazlar. 
  Serbest Rekabet Sartlarinin Korunmasi 
  Madde 11 - Toptanci hallerde fiyatlarin, mallarin arz ve talebine bagli olarak serbest rekabet sartlarina göre olusmasi esastir. 
  Toptanci hallerde mallarin pazarlik usulü ile satisi esas olmakla birlikte, açik artirma yoluyla da satis yapilmasi mümkündür. 
  Üretici ve tüketicilerin haklarinin korunmasi ve yas sebze ve meyve piyasasinda açikligin saglanmasi amaciyla, toptanci hallerde alim satima konu olan mallarin cins, miktar ve fiyatlari hal müdürlügünce kayda alinarak uygun araçlarla ilan edilir. 
  Standardizasyon 
  Madde 12 - Toptan ticarete konu olan ve toptanci hallerde islem gören mallara iliskin standartlar, Bakanligin uygun görüsü alinarak ilgili mevzuati çerçevesinde hazirlanip mecburi uygulamaya konulabilir. 
  Semt Pazarlari 
  Madde 13 - Belediyeler, semt pazarlarinda mallarin saglik kurallarina uygun olarak satisa sunulmasini saglayici satis yeri, çevre ve alt yapi gibi düzenlemeleri yapmakla ve tüketicinin korunmasina yönelik tedbirleri almakla görevlidirler. 
  Üretici Pazarlari 
  Madde 14 - Üreticiler, belediyelerce belirlenen miktarlari asmamak kaydiyla ürettikleri mallari üretici pazarlarinda toptanci hale giris zorunlulugu aranmaksizin dogrudan tüketicilere satabilirler. 
  Belediyeler, o mahalde semt pazarinin kuruldugu günlerle ayni olmamak sartiyla üretici pazarinin kurulus gününü tayin etmekle ve bu pazarlarda malini satisa sunacak üreticilerde aranacak asgari nitelikleri belirlemekle görevli ve yetkilidirler.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Komisyon Orani, Belediye ve Isletme Payi 
  Kanuni Kesintiler 
  Madde 15 - Toptanci hallerde satisa sunulmak üzere komisyonculara teslim edilen mallarin satis bedelinden kanuni kesintiler disinda baska bir kesinti yapilmamasi esastir. 
  Komisyon Orani 
  Madde 16 - (Degisik: 11/6/1998-4367/3 md.) 
  Toptanci hallerde faaliyet gösteren komisyoncularin satis bedeli üzerinden alacaklari komisyon orani taraflarca serbestçe tespit edilir. 
  Gerekli görülmesi halinde komisyon oraninin tavani Bakanlikça belirlenir. 
  Belediye ve Isletme Payi 
  Madde 17 - (Degisik birinci fikra: 11/6/1998 - 4367/4 md.) Toptanci hallerde satilan mallarin toptan satis bedelinin % 2'sini geçmemek sartiyla belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre belediye payi tahsil edilir. Bu sekilde tahsil edilen paylardan en az % 10'u, izleyen yil belediye bütçesine toptanci hal ihtiyaçlari için harcanmak üzere ödenek olarak konur ve yalniz bu amaçla harcanir. 
  Gerçek ve tüzel kisilerce kurulacak özel toptanci hallerde mallarin satis bedelinin % 2'sini geçmemek üzere birinci fikrada belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenen belediye payi, isletme payi olarak hal isletmecisi tarafindan tahsil olunur ve bunun yarisi belediye payi olarak ilgili belediyeye ödenir. 
  (Degisik : 11/6/1998-4367/4 md.) Belediye sinirlari ve mücavir alanlar içinde toptanci hal disinda mallarin toptan veya her ne sekilde olursa olsun toptanci halden satin alinmadan perakende satisa sunuldugunun tespiti halinde, mallarin toptanci hale girisi saglanarak hal müdürlügünce açik artirma ile satisi yapilir veya yaptirilir. Bu durumda belediye veya isletme payi % 25 olarak uygulanir. 
  (Degisik : 11/6/1998-4367/4 md.) Üçüncü fikra çerçevesinde görevlilerce yakalanan mallarin hal müdürlügünce satilarak elde edilen hasilatindan alinacak belediye payinin yarisi mallari yakalayan görevliler arasinda esit oranda ödül olarak dagitilir. 
  (Degisik : 11/6/1998-4367/4 md.) Hal müdürlügü, üçüncü fikraya göre malin hale girisi ve satisi ile ilgili olarak yapilacak islemleri hakem kurulunun belirledigi esaslar çerçevesinde düzenlemeye yetkili ve görevlidir. Belediye sinirlari ve mücavir alanlar içerisinde toptan veya perakende mal satmak üzere münhasiran fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden mal satin alanlar satis islemine baslamadan önce bunlari fatura veya müstahsil makbuzu örnekleriyle toptanci hal müdürlüklerine bildirmek zorundadirlar. Bu durumda mallarin toptanci hale girisi yapilmaz ve fatura veya müstahsil makbuzunda gösterilen bedel üzerinden % 15 oraninda belediye payi tahsil olunur. Bildirim yükümlülügünün ilgililerce yerine getirilmemesi veya miktar ve deger yönünden gerçege aykiri bildirimde bulunulmasi hallerinde, belediye payi mallarin hakem kurullarinca tespit edilecek gerçek deger ve miktarlari üzerinden % 30 oraninda uygulanir. 
  Gelir Vergisi Tevkifati 
  Madde 18 - Üretici birliklerine veya toptanci hallerinde satilan zirai ürün bedelleri üzerinden 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11 numarali bendi uyarinca yapilacak vergi tevkifat orani, ticaret borsalarinda tescil ettirilerek satin alinan zirai ürün bedelleri üzerinden yapilan tevkifat orani olarak uygulanir. 
  Bakanlar Kurulu bu orani, Maliye Bakanliginin teklifi üzerine, 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde belirtilen yetki sinirlari içinde farklilastirmaya veya üretici birlikleri ve toptanci hallerinde yapilan satislara göre ayri ayri belirlemeye yetkilidir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Toptanci Hallerin Yönetimi 
  Hal Müdürlügü ve Hal Personeli 
  Madde 19 - (Degisik birinci fikra: 11/6/1998-4367/5 md.) Toptanci haller hal müdürü ve yeterli sayida personelden olusan hal müdürlügü tarafindan yönetilir. Belediyelerce, münhasiran toptanci hal veya bu çerçevedeki denetim hizmetlerinin yerine getirilmesinde istihdam edilmek üzere toptanci hal müdürüne bagli toptanci hal zabitasi görevlendirilir. Hal zabitasi olarak görevlendirilecek personelin sayisi, çalisma usul ve esaslari ile bu konudaki diger hususlar, Içisleri Bakanliginin görüsü alinarak Bakanlikça kararlastirilir. 
  Özel toptanci hallerde hal müdürü ve diger personel hal isletmecisi tarafindan istihdam olunur ve bu hallerde ilgili belediyece hal müdürlügü nezdinde bir denetim birimi kurulur. 
  (Degisik: 11/6/1998-4367/5 md.) Hal müdürünün ziraat, ekonomi, tarim ekonomisi, gida mühendisligi, isletme ve pazarlama konularindan birinde dört yillik yüksekögrenim görmüs olmasi, konusu ile ilgili en az bes yillik tecrübeye sahip bulunmasi ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 48 inci maddesinin birinci fikrasinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numarali alt bentlerindeki sartlari tasimasi zorunludur. 
  Özel toptanci hal isletmecileri ile buralarda istihdam olunan personel, kendi kusurlarindan ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, suç teskil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle toptanci hale ait para ve mallar ile her türlü evrak, tutanak, rapor, defter ve diger belgeler üzerinde isledikleri suçlardan dolayi devlet memurlari gibi ceza görürler. 
  Hallerin yönetim ve isleyisine iliskin usul ve esaslar ile hallerde tutulacak defter, belge ve kayitlar Içisleri Bakanliginin görüsü alinarak Bakanlikça çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
  Hakem Kurulu 
  Madde 20 -(Degisik birinci fikra: 11/6/1998-4367/6 md.) Toptanci hallerde bu Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilmis bulunan görev ve yetkileri kullanmak, ortaya çikan anlasmazliklari çözümlemek ve kendisine intikal eden konularda görüs bildirmek üzere bir hakem kurulu olusturulur. 
  Baskanligi, Sanayi ve Ticaret Il Müdürü veya görevlendirecegi bir memur tarafindan yürütülen hakem kurulu; belediye encümenince hal müdürü disinda konunun uzmani belediye personeli arasindan görevlendirilecek bir üye, o yer ziraat odasinin görevlendirecegi bir üye, o yer ticaret odasindan görevlendirilecek bir üye, halde faaliyet gösteren komisyoncularin olusturdugu dernek veya odalarin kendi aralarindan iki yil için seçecekleri bir üye ve o yerde en fazla üyeye sahip tüketici örgütünün görevlendirecegi bir üye olmak üzere alti kisiden olusur. Özel toptanci hallerde hakem kurulunda hal isletmecisi veya temsilcisi de üye olarak bulunur. 
  Hakem kurulunun o yerde ilgili kurulusun bulunmamasindan kaynaklanan noksan üyelikleri belediye encümenince re'sen doldurulur. 
  Hakem kurulu kararlarina taraflar 3 gün içinde itiraz edebilirler. Itiraz üzerine anlasmazlik konusu, hakem kurulunda yeniden görüsülür. Hakem kurulunun ikinci kararina da itirazin devami halinde anlasmazlik konusu belediye encümeninde görüsülerek sonuçlandirilir. 
  (Degisik : 11/6/1998-4367/6 md.) Hakem kurulunun görevleri, yetkileri, seçimi, çalisma usul ve esaslari, kurul üyelerine belediye bütçesinden ödenecek huzur haklarinin parasal miktari ile kurulun karar verme ve kurul kararlarina karsi yapilacak itirazlarin sekil ve sürelerine iliskin hususlar Bakanlikça çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
  (Ek: 11/6/1998-4367/6 md.) Belediyeler, hal müdürlügü nezdinde hakem kurullarina uygun bir çalisma yeri ve ihtiyaç duyulan malzeme ve demirbaslari saglamakla yükümlüdürler. 
  Tahsis 
  Madde 21 - Toptanci hallerde isyeri tahsisi, üretici birliklerine öncelik verilerek yapilir. 
  Kamu emlakinden sayilan toptanci hallerde isyeri tahsisi ilgili belediyece yapilir ve 1580 sayili Belediye Kanununun 70 inci maddesinin (8) numarali bendine göre ücret tahsil edilir. Bu yerler kiraya verilemez. 
  Belediyelerin yapacagi isyeri tahsisinin usul ve esaslari, Bakanlikça belirlenecek ilkeler çerçevesinde, belediye meclislerince çikarilacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
  Teminat 
  Madde 22 - Toptanci hallerde ticari güvenin saglanmasi ve taraflarin haklarinin korunmasi amaciyla toptanci halde kendilerine yer tahsis edilenlerden belediye meclislerince belirlenen miktarda nakit, banka mektubu veya devlet tahvili teminat olarak alinir. Bu teminat, amaci disinda kullanilamaz ve haczedilemez. 
  Tahsisin Iptali 
  Madde 23 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanilarak çikarilacak yönetmeliklerdeki sartlari tasimadiklari veya sonradan kaybettikleri tespit olunanlar ile yönetmeliklerde gösterilen diger hükümler geregince tahsisleri iptal edilenlerin toptanci hallerdeki yerlerinden çikarilmasina belediye encümenince karar verilir. 
  Ilgililer kararin tebligi tarihinden itibaren haldeki yerlerini 30 gün içerisinde tahliye etmeye mecburdurlar. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler belediye zabitasinca tahliye edilir. 
  Kamunun Aydinlatilmasi ve Donanim 
  Madde 24 - Yas sebze ve meyvelerin üretiminin yönlendirilmesi, planlanmasi, toptanci hallere giris ve çikislarin denetlenmesi amaçlariyla mallarin cinsi, miktari, kalite ve standardi, fiyati, alicisi ve saticisi ve gerekli görülecek diger bilgilerin depolanmasi ve halka duyurulmasi için hallerde yeterli kapasitede bilgisayar sistemi kurulmasi ve lüzumlu diger teknik donanimin saglanmasi zorunludur.

  BESINCI KISIM
  Denetim ve Yasaklar
  Denetim
  Madde 25 - Belediyeler, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde gerekli denetim ve uygulamalari yapmakla görevli ve yetkilidirler. 
  (Degisik :11/6/1998-4367/7 md.) Toptanci hal zabitasinin semt pazarlarinin denetlenmesi yetkisi sakli kalmak kaydiyla büyüksehir teskilati bulunan sehirlerde bu Kanun Hükmünde Kararname geregince toptanci hal disinda yapilacak her türlü denetim, ceza uygulama ve buna iliskin para cezasi tahsil etme yetkisi büyüksehir belediyelerine ve yetki alanlari ile sinirli kalmak kaydiyla ilçe belediyelerine aittir. 
  Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsaminda denetim yapmakla görevlendirilen yetkili belediye personelinin talebi üzerine, kolluk kuvvetlerince gerekli yardim saglanir. 
  Yasaklar 
  Madde 26 - Yas sebze ve meyve toptan ticaretinde; 
  a) Malin miktar veya satis degerinin üreticiye gerçege uygun olmayarak intikal ettirilmesi, 
  b) Mallarin tip ve siniflandirilmasini gösteren belgelerde bilerek degisiklik yapilmasi ve bu belgelerin kullanilmasi, 
  c) Ayni kap içine degisik kalitede ve/veya üzerinde yazili olan miktardan az mal konulmasi, 
  d) Yas sebze ve meyve piyasasinda darlik yaratmak, fiyatlarin yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatlarin düsmesine engel olmak için mallarin belli ellerde toplanmasi, satisindan kaçinilmasi, stok edilmesi, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapilmasi veya benzeri davranislarda bulunulmasi suretiyle serbest rekabetin engellenmesi, 
  yasaktir. 
  (Ek: 3/11/1995 - 4128/2 md. Ve 11/6/1998 – 4367/8. Madde ile degisik sondan ikinci cümlesi) 
  Madde 26/A - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan 
  5 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü; 7 'enci maddenin ikinci fikralarina aykiri hareket edenler hakkinda yüz milyon lira para cezasina, 
  6 nci maddenin ikinci ve üçüncü fikralarina ve 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fikralarina aykiri hareket edenler hakkinda otuz milyon lira para cezasina,
  8 inci maddenin ikinci fikrasina, 10 uncu maddenin üçüncü fikrasina ve 26 inci maddenin birinci fikrasinin (a), (b) ve (c) bentlerine aykiri hareket edenler hakkinda kirk milyon lira para cezasina ve üç aya kadar hal dahilinde faaliyetten men'e, 
  26 nci maddenin birinci fikrasinin (d) bendine aykiri hareket edildiginin hakem kurulunca tespit edilmesi halinde söz konusu kurulun önerisi ile, ilgililer hakkinda iki yüz milyon lira para cezasina ve süresiz olarak hal dahilinde faaliyetten men'e belediye encümenlerince karar verilir. 
  Yukarida sayilan fiillerin bir yil içerisinde tekrari halinde para cezalari iki misli olarak uygulanir. Para cezalari belediyelerce tahsil olunur. Para cezasina iliskin encümen karari ilgilisine teblig edilir, tebellügden imtina edilmesi halinde dahi tebligat gerçeklesmis sayilir, yedi gün içinde encümen kararina idare mahkemesi nezdinde itiraz caizdir. Itiraz idarece verilen cezanin yerine getirilmesini durdurmaz. Itiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir. 
  (Degisik cümle:11/6/1998-4367/8 md) Hal dahilinde faaliyetten men'e iliskin belediye encümeni, hal hakem kurulu ve hal müdürü kararlari hakkinda da ayni usul uygulanir ve faaliyetten men karari belediye görevlilerince yerine getirilir. Bu konuda verilen para cezalari 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

  ALTINCI KISIM
  Çesitli Hükümler
  Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri 
  Madde 27 - Piyasada yeterli arz ve talep derinligi bulunmasi halinde kesme çiçek ve süs bitkilerinin de Bakanlikça uygun görülecek hallerde toptan alim ve satimi yapilabilir. 
  Bu amaçla, hal müdürlügünce uygun yer ve gerekli donanim saglanir. 
  Diger Hükümler 
  Madde 28 - Salça, konserve, meyve suyu ve meyve konsantresi gibi sinai üretimde kullanilmak üzere, bu isletmelerce satin alinan yas sebze ve meyvelerin ticareti bu Kanun Hükmünde Kararname kapsami disindadir. 
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci ve 23 üncü maddeleri gerçek ve tüzel kisilerce kurulan özel toptanci haller için uygulanmaz. Ancak, ilgililerce talep edilmesi durumunda bu hallerde de üreticilere ve üretici birliklerine satis yeri saglanir. 
  Bakanlik, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasiyla ilgili olarak her türlü tedbiri almaya, denetimi yapmaya, yönetmelikler ve tebligler çikarmaya yetkilidir. (Ek cümle:11/6/1998-4367/9 md.) Yapilan denetim sonuçlarina göre Bakanlikça verilecek talimatlara belediyeler uymak zorundadir. 
  Uygulanmayacak Hükümler 
  Madde 29 - (Degisik : 3/11/1995 - 4128/2 md).12/9/1960 tarihli ve 80 sayili 1580 Sayili Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptanci Hallerinin Sureti Idaresi Hakkinda Kanunun, 15.5.1930 tarihli ve 1608 sayili Umuru Belediyeye Müteallik Ahkami Cezaiye Hakkinda 19 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numarali Kanunun Bazi Maddelerini Muaddil Kanunun ve 1580 sayili Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci bendinin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykiri hükümleri yas sebze ve meyveler konusunda uygulanmaz. 
  Geçici Madde - Halen faaliyette bulunan toptanci hallerde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi çerçevesinde yapilmasi zorunlu teknik düzenlemeler Bakanligin belirleyecegi bir programa göre en çok üç yil içerisinde yerine getirilir. 
  Geçici Madde 2 - (Ek:11/6/1998-4367/10 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü ve 19 uncu maddelerine göre yapilacak düzenlemeler ile 20 nci maddesine göre çikarilacak yönetmelikler alti ay içinde çikarilarak yürürlüge girer 
  Yürürlük 
  Madde 30 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
  Yürütme 
  Madde 31 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  552 SAYILI KHK'YE EK VE DEGISIKLIK GETIREN KHK'NIN YÜRÜRLÜGE GIRIS TARIHINI GÖSTERIR LISTE
  Kanun- KHK Yürürlüge giris

  No. Farkli tarihte yürürlüge giren maddeler Tarihi 
  ---- ---------------------------------- --------- 
  4128 ----- 7.11.1995 
  4367 ----- 14.6.1998
Tüsemkom

Dükkan Ajans