Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati YAZICI' yı ziyaret ettik.

  • Federasyon başkanımız Yüksel TAVŞAN, Başkan Vekillerimiz İzzet ASLAN ve Nevzat DAYAN ile Genel Sekreterimiz Aziz ORAL, Sayın Bakanımızı makamında ziyaret ettiler. Görüşmede yılbaşında yürürlüğe girmesi beklenen yeni hal kanunu ve ikincil mevzuatı ile ilgili çekincelerimiz Sayın Bakan'ımıza arz edilmiştir. Sayın Bakan'ımız; Yasanın 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe gireceğini, ikincil mevzuat hazırlıklarında sektördeki paydaşların ve özellikle federasyonumuzun görüşlerinin de alınacağını ifade etmişlerdir. Federasyon başkanı Yüksel Tavşan, toptancı hallerdeki işyeri tahsislerinin kiraya dönüştürüldüğünü, bu uygulama ile birlikte dükkan devirlerinin   bakanlıklarınca belirlenecek şartlara göre mutlaka sağlanmasını istediklerini belirtmiştir.  Sayın Bakan bu hususların Yönetmelik çalışmalarında değerlendirileceğini ve uygulamada taraflara bir geçiş dönemi kolaylığı sağlanabileceğini ifade etmişlerdir. 
Dükkan Ajans